top of page
Veterinärbesök standard

Ett veterinärbesök standard bokas om du har ett djur med en skada eller sjukdom av mer plötslig karaktär, till exempel om de får öroninflammation för första gången eller att hunden plötsligt blivit halt på promenaden. Det gäller också att djuret kan undersökas utan lugnande läkemedel, vilket de allra flesta djur kan utan problem.


Under veterinärbesöket får du berätta vad som hänt och varför du sökt hjälp. Det kan även ställas frågor om djurets sjukdomshistoria som är relevanta för att försöka lista ut om en skada eller sjukdom är av mer kronisk karaktär och om det kan krävas någon form av utredning om djuret inte blir bra.


Det ingår också en undersökning av djuret, först djurets hälsa i största allmänhet och senare mer specifikt för det man sökt hjälp för. Baserat på vad du berättar och kliniska fynd vid undersökningen görs en plan för hur djuret ska bli bra igen. Ibland ingår medicinering i behandlingsplanen och ett receptarvode ingår i besöket.


Om skadan/sjukdomen kräver någon form av uppföljning bokas ett återbesök.


Om du är osäker på hur eller hur mycket tid du ska boka, se information om övriga besökstyper såsom veterinärbesök åtgärd och veterinärbesök utredning.

bottom of page