top of page
Veterinärbesök utredning

Har du ett djur som har en långdragen medicinsk historik men som ej är utredd hos någon annan veterinär tidigare bokas detta besök. Det kan handla om djur med kronisk klåda, återkommande diarréer eller misstanke om hormonsjukdomar, det vill säga fall som kräver en mer ingående analys av sjukdomshistoria och undersökning för att kunna diagnosticera och få bukt med problemen djuret har. Det finns också tillräckligt med tid avsatt för att delge information kring djurets tillstånd och vilka förväntningar du kan ha kring diagnostik, behandling och prognos.


Har ditt djur blivit utrett för samma sjukdom tidigare, eller är mitt uppe i en pågående utredning hos annan veterinär men önskar byta mottagning, boka istället veterinärbesök remiss. Detta eftersom det tar extra tid att sätta sig in i det aktuella fallet och gå igenom vad som är gjort och inte samt beslut om vidare plan/åtgärd.

bottom of page