top of page
Veterinärbesök åtgärd

Ett veterinärbesök med tid avsatt för åtgärd bokas om du har ett djur med en skada som bedöms ta lite tid eller kommer behöva utföras under lugnande läkemedel eller narkos. Det är också ett bra val om djuret har flera åkommor som vill diskuteras under samma besök, eller om djuret är mycket oroligt och behöver extra tid. Hit bokas de allra flesta sårskadorna, om hunden har problem med analsäckarna eller om man ska utföra blodprovstagning och blodanalys.


Du betalar aldrig extra i grundavgift för ett förlängt veterinärbesök men däremot betalar du för eventuella åtgärder som görs. Det innebär att du hellre får boka ett för långt besök än för kort om man är osäker på sin bokning.


Har djuret en skada som är av enklare karaktär, välj då istället veterinärbesök standard, och om djuret har en eller flera kroniska sjukdomar som behöver utredas, välj veterinärbesök utredning.

bottom of page