top of page
Återbesök

Ett återbesök är ett uppföljande besök för en åkomma eller en sjukdom. Ett återbesök bokas i nära anslutning till primärbesöket och använd för att utvärdera om insatt behandling har önskad effekt eller om justeringar i planen behöver göras.


Det finns två typer av återbesök att boka: återbesök standard och återbesök förlängt. Upplever man en tydlig förbättring bokas ett återbesök standard. Upplever man att behandlingen inte riktigt fungerar eller om man har många frågor som behöver redas ut bokas istället ett återbesök förlängt. Skillnaden är hur mycket tid som bokas, inte kostnaden.


Ibland kan det konventionella återbesöket på plats ersättas med en tidsbokad telefonkonsultation. Det görs om man vill följa upp sitt besök utan att för den skull behöva "visa upp" djuret fysiskt.


Inträffar en ny skada som inte härleds till orginalskadan, t.ex. att hunden utreds för kronisk diarré och plötsligt får problem med ett öra, bokas ett veterinärbesök standard för örat. Detta eftersom ett återbesök inte har tillräcklig avsatt tid för att "böja om" med en ny skada/sjukdom utan endast tid att göra finjusteringar och ta vid där man avslutade besöket gången innan. Ett veterinärbesök standard bokas också om det gått lång tid sedan ärendet undersöktes förra gången och djuret varit bra däremellan men nu fått ett "skov", då det återigen kräver mer tid för samla ihop nödvändig information.


Återbesök i samband med operativa ingrepp, t.ex. dräntagning och stygntagning, är alltid kostnadsfria så länge inga ytterligare åtgärder behövs. Då tillkommer kostnaden för dessa åtgärder, såsom lugnande läkemedel.

bottom of page