top of page
Telefonkonsultation

En telefonkonsultation kan bokas om du önskar rådgivning via telefon utan att behöva åka in till mottagningen med din katt eller hund. Denna bokningstyp är främst avsedd för generell rådgivning då det kan vara mycket svårt att göra en korrekt bedömning av enskilda fall över telefon. Det är heller inte tillåtet att skriva ut läkemedel utan en fysisk undersökning av djuret då det är en ökad risk för felbehandling.


En telefonkonsultation kan även bokas som ett uppföljande diskussionstillfälle under pågående utredning. Om du till exempel undrar hur du ska hantera nyuppkomna symptom eller önskar mer rådgivning kring djurets specifika behandlingsplan. Då ses telefonkonsultation ungefär som ett återbesök men utan behov av fysisk träff. Har ditt djur symptom av mer allvarlig karaktär t.ex. ett sår eller liknande, rekommenderas alltid en fysisk undersökning i första hand via ett konventionellt återbesök på plats.

bottom of page